1250m2 per a la pràctica d’esports aquàtics

Piscina olímpica - Instal·lacions esportives